Industriella rättigheter

Med industriella rättigheter skyddas och kommersialiseras olika produkter, tjänster och resultat av utvecklingsarbete. Trots namnet är dessa inte endast rättigheter för industri- eller produktionsföretag, utan viktiga verktyg för alla aktörer och företag.

De viktigaste industriella rättigheterna är varumärke, mönsterrätt och patent. I Finland söks dessa genom registrering hos Patent- och registerstyrelsen (PRS). Skyddet gäller en viss tid efter registreringen och kan förnyas.

Varumärket är ett kännetecken som skiljer näringsidkarens, såsom företagets, varor och tjänster från andra motsvarande. Varumärket kan vara exempelvis ett eller flera ord, en logo, en figur, en slogan eller en ljudsignal.

Mönsterrätten skyddar produktens utformning, till exempel en möbels eller lampas formgivning.

Patent är ett skydd som en uppfinnare eller ett företag kan söka för en ny uppfinning, exempelvis en tillverkningsmetod eller ett läkemedel.

Innehavaren av ett varumärke, en mönsterrätt eller ett patent kan förbjuda andra att i kommersiellt syfte utnyttja ett varumärke, en design eller en uppfinning som har skydd samt å andra sidan bevilja tillstånd, dvs. licenser, för användning av dessa.

Mer information om industriella rättigheter hittar du på webbplatsen för PRS.