Kränkningar av IP-rättigheterna

Piratism

Användning av ett verk i strid med upphovsrättslagen är en kränkning av upphovsrätten. Med piratism avses systematisk kränkning av upphovsrätten som vanligtvis sker i stor skala. Bakom piratismen finns ofta organiserad brottslighet eller grå ekonomi.

Nätpiratism är exempelvis olaglig spridning av filmer, tv-serier, musik eller idrottssändningar i torrent-tjänster, olagliga IPTV-tjänster och andra streamingtjänster som saknar tillstånd.

Fysisk piratism är exempelvis framställande och distribution av olagliga kopior av musik, filmer eller spel.

Mer information om piratism hittas på webbplatsen för Upphovsrättens informations- och övervakningscentral.

Mer information om hur du känner igen lagliga tjänster från pirattjänst finns på Laillisetpalvelut.fi-webbplatsen.

Produktförfalskningar

Produktförfalskningar är produkter där man använt ett annat företags varumärke eller ett märke som kan förväxlas med det.

Produktförfalskningar är också produkter som olagligt imiterar formgivning som skyddats med mönsterrätt. Dessa är ofta så kallade replikor eller dupes.

Produktförfalskningar har ofta dålig kvalitet och är tillverkade under tvivelaktiga omständigheter. De kan också innehålla hälsoskadliga eller giftiga ämnen. I synnerhet läkemedelsförfalskningar samt förfalskade reservdelar eller elektronikprodukter kan rentav vara livsfarliga.

Mer information om produktförfalskningar hittas på webbplatsen för Finska Förening mot Piratkopiering.

Enligt en undersökning som EUIPO publicerade 2022 har användningen av produktförfalskningar ökat kraftigt bland ungdomar. Av finländska 15–24-åringar hade 44 procent avsiktligt köpt en produktförfalskning under årets lopp. Även användningen av olagliga innehållstjänster har stannat på en hög nivå bland unga. Mer information om undersökningen finns här.