Kopiraittilas Mysterium

Uppgifterna öppnas med en QR-kod. Du behöver en app som kan läsa QR-koder och en internetförbindelse i din smarttelefon eller pekplatta. Skanna QR-koden med kameran i din telefon eller pekplatta så öppnas uppgiften på telefonens eller pekplattans skärm.

För ett rätt svar får du en bokstavskod. Skriv bokstavskoden på en svarsblankett i nummerordning (den första bokstavskoden i första rutan, den andra koden i andra rutan osv.).

Lycka till på det spännande äventyret!

Instruktioner åt lärären