Handbok

I handboken finns basuppgifter om upphovsrätten samt om läroanstalternas kopieringslicenser.