kopiraittila-fi-julkaisu | 4. Tuotoksen julkaiseminen