kopiraittila-tiedonhankinta-ja-kasittely | 2. Tiedonhankinta ja -käsittely