Vanhat yo-kokeet

Vanhat ylioppilaskokeet aineistoineen ovat opettajien käytettävissä Ylioppilastutkintolautakunnan avaamassa Examina-palvelussa. Mukana ovat myös vieraiden kielten ja toisen kotimaisen kielen kuullun ymmärtämisen kokeiden äänitteet.

Ylioppilastutkintolautakunnalla on tekijänoikeuslain mukaan oikeus ottaa mitä vain julkistettuja teoksia osaksi ylioppilastutkinnon kokeita. Laki ei kuitenkaan mahdollista koetehtävien ja niiden yhteyteen liitetyn aineiston julkaisemista kokeen jälkeen esimerkiksi verkossa. Kokeiden ja niihin liitettyjen aineistojen julkaisemiseen ja myöhempään käyttöön tarvitaan tekijöiden ja oikeudenhaltijoiden lupa. Ylioppilastutkintolautakunta, Opetushallitus ja tekijänoikeusjärjestöt Kopiosto ja Apfi ovat sopineet vanhojen ylioppilaskokeiden käytöstä opetuksessa.

Examina-palvelussa on vanhoja yo-kokeita vuodesta 2006 lähtien. Mukana ovat lähes kaikki kokeisiin liitetyt mediat, kuten lehtiartikkelit, runot, tekstiotteet, valokuvat, videot ja kuullun ymmärtämisen äänitteet. Examina-palveluun tunnistaudutaan MPASSid-tunnistautumispalvelun avulla.

Examina-palvelu on osoitteessa www.examina.fi