Tv-ohjelmien käyttölupa

Opetushallitus on hankkinut Kopiostolta, lähettäjäyrityksiltä ja elokuva- ja av-tuotantoyhtiöitä edustavalta Audiovisual Producers Finland – APFI ry:lta luvat tv-ohjelmien esittämiseen ja tallentamiseen opetuskäyttöön.

Opetushallituksen hankkima lupa kattaa tv-ohjelmien tallentamisen ja esittämisen

  • varhaiskasvatuksessa
  • esi- ja perusopetuksessa,
  • lukiokoulutuksessa,
  • maksuttomassa ammatillisessa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa sekä
  • valtionosuutta taiteen perusopetukseen saavissa oppilaitoksissa.

Mitä luvalla saa tehdä

Opettajat ja oppilaitoksen henkilökunta saavat tallentaa ohjelman suoraan lähetyksestä. Tallennuksen voi tehdä esimerkiksi dvd-levylle tai digiboksiin. Ohjelmia voi tallentaa myös verkkopalvelimille. Tallentamiseen ja näiden ohjelmien välittämiseen käytettävän verkkopalvelimen tulee olla käytössä oppilaitoksen omassa sisäisessä verkossa tai sopimuksen piiriin kuuluvassa oppilaitoksia yhdistävässä suljetussa verkossa.

Opetushallituksen hankkima lupa ei kata ostettujen, lainattujen ja vuokrattujen tallenteiden julkista esittämistä opetuksessa. Siihen tarvitaan erillinen lupa oikeudenomistajilta.

Yle Areenan ja Elävän arkiston ohjelmat

Tv-ohjelmien käyttöluvalla opetuksessa saa esittää Yle Areenassa ja Elävässä arkistossa olevia kotimaisia televisio-ohjelmia. Elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat ja mainokset eivät kuulu luvan piiriin.

Ohjelmien tallentaminen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta ei ole sallittua.

Tv-ohjelmat

TV-ohjelmien käyttöluvalla saa pysyvään käyttöön tallentaa Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3-, Yle Teema & Fem -kanavien kotimaisia opetusohjelmia ja kahden vuoden ajaksi yllä mainittujen kanavien muita televisio-ohjelmia.

Seuraavien ohjelmien tallennus ei ole sallittua:

  • kotimaiset tai ulkomaiset elokuvateatteri- tai videolevityksessä olevat elokuvat
  • ulkomaiset jatkuvajuoniset sarjat
  • mainokset
  • muiden kuin Yle TV1 -, Yle TV2 -, MTV3-, Yle Teema – ja Yle Fem -kanavien ohjelmat, mukaan lukien ulkomaisten tv-kanavien ohjelmat

Opetustallennusluvan nojalla valmistettujen tallenteiden käyttö muuhun kuin opetuskäyttöön on kielletty.

Tv-ohjelmien tallentamisesta saa lisätietoa Kopioston verkkosivuilta.

Radio-ohjelmat

Opetushallituksen hankkimalla luvalla  saa tallentaa opetuskäyttöön myös radiosta Yleisradion opetustarkoituksessa valmistettuja ja lähettämiä ohjelmia. Muiden radio-ohjelmien tai radiokanavien tallennus ei ole Opetushallituksen hankkimalla luvalla sallittua.

Opetustarkoituksessa valmistettuina radio-ohjelmina pidetään sellaisia ohjelmia, jotka ovat Yleisradion opetusohjelmia tuottavan yksikön tuottamia ja joilla on opetuksellinen luonne ja ne liittyvät opetushallituksen hallinnonalaan kuuluvissa oppilaitoksissa opetettaviin oppiaineisiin sekä lähetetään opetusohjelmina pääasiassa ajankohtina, jotka soveltuvat oppilaitosten työskentelyyn.