tekijänoikeussuojan pituus | Tekijänoikeuden voimassaolo