22.2.2022

Tekijänoikeuslain valmistelu etenee

Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi syyskuun lopussa lakiluonnoksen, jossa esitettiin tekijänoikeuslakiin uusia säännöksiä muun muassa opetuksen havainnollistamiseen, tiedonlouhintaan sekä museoiden, kirjastojen ja arkistojen kokoelmissa olevien kaupallisesta jakelusta poistuneiden teosten avaamiseen verkkoon. Muutosten taustalla on EU:n tekijänoikeusdirektiivi eli ns. DSM-direktiivi. 

Lakiluonnosta on joltain osin muutettu

Opetus- ja kulttuuriministeriön antama lakiluonnos sai hyvin ristiriitaisen vastaanoton. Lausuntoja annettiin yli 200 kappaletta. Erityisesti luovan alan tekijät ja oikeudenhaltijat sekä tekijänoikeusjärjestöt kritisoivat luonnosta voimakkaasti, koska luonnos oli heidän mielestään monilta osin direktiivin vastainen. Lausuntojen pohjalta ministeriö muokkaa parhaillaan uutta lakiesitystä. Esitys odotetaan annettavan eduskunnalle huhtikuussa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi avoimessa kuulemistilaisuudessaan 15.2.2022 lainvalmistelun tämänhetkisestä tilanteesta ja keskeisimmistä muutoksista aikaisempaan luonnokseen verrattuna. Lakiesitys on pilkottu kahteen osaan ja ensimmäisessä vaiheessa säädetään vain direktiivin edellyttämät muutokset. Muut kansalliset lainmuutostarpeet siirretään myöhempään jatkovalmisteluun.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaisuudessa kerrottiin, että opetuskäyttöä koskevaan esitykseen on tehty muutoksia luonnokseen verrattuna: opetuskäytön osalta sopimuslisenssi esitetään säilytettävän ensisijaisena käyttöratkaisuna ja lakiin esitetään lisättäväksi nykyistä sopimuslisenssisäännöstä täydentävä rajoitussäännös opetuksen havainnollistamiseen. Suomessa teosten käyttö opetuksessa on jo nykyisin mahdollistettu erilaisilla sopimuslisenssiin perustuvilla käyttöluvilla, kuten kopiointi- ja tv-ohjelmien käyttöluvalla. Tekijänoikeuslain uuden opetuksen havainnollistamista koskevan rajoitussäännöksen tarkoitus olisi helpottaa opettajaa tilanteissa, joissa käyttölupaa ei ole saatavissa.

Mitä ehdotetut muutokset käytännössä tarkoittaa, saamme tietää vasta, kun lakiesitys annetaan eduskunnalle ja näemme lopullisen lakiesityksen sisällön.

Lainvalmistelu jatkuu loppukeväästä

Lakiesitys arvioidaan annettavan eduskunnalle huhtikuussa 2022. Silloin alkaa lakiesityksen käsittely eduskunnan valiokunnissa ja eduskunnassa.

Takaisin