1.10.2021

Tekijänoikeuslain uudistus muuttaa teosten käytettävyyttä opetuksessa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut pitkään odotetun lakiluonnoksen, jolla esitetään sisällytettäväksi sekä EU:n tekijänoikeusdirektiivin että verkkolähetysdirektiivin säännökset Suomen lainsäädäntöön. Aineistojen käyttämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa ehdotetaan isoja muutoksia. Lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella, ja lainkäsittely jatkuu ensi keväänä.

Lakimuutoksilla pyritään huomioimaan erityisesti digitaalisen toimintaympäristön tilanteet ja parantamaan mahdollisuuksia hyödyntää teoksia mm. tiedonlouhinnassa, opetuksessa ja kulttuuriaineistojen saataville saattamisessa. Tavoitteena on myös parantaa aineistojen hyödyntämistä helpottamalla lisensiointia, varmistaa tekijänoikeuden kannalta toimivat markkinat sekä parantaa tekijöiden asemaa. Lakiesitys on erittäin laaja ja sisältää useita hyvin erityyppisiä lakimuutoksia. Osa muutoksista tulee suoraan direktiiveistä, osa muista lain päivitystarpeista.  

On hyvä huomioida, että tämä on vasta ensimmäinen luonnos lakiesityksestä. Muutokset eivät välttämättä toteudu nyt esitetyssä muodossa. Lopullinen lain sanamuoto ja sisältö saadaan tietää vasta ensi vuoden puolella.

Erityyppisten aineistojen käyttöä opetuksessa ja tutkimuksessa helpotetaan

Tekijänoikeuslakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi tiedonluohintaa koskeva tekijänoikeuden rajoitus. Ehdotetun säännöksen mukaan tutkija saisi valmistaa teoksesta kappaleen tiedonlouhinnassa käytettäväksi. Tieteellisessä tutkimuksessa tapahtuvaa tiedonlouhintaa ei saa teknisin toimenpitein tai sopimuksin rajoittaa. Muissa tilanteissa tekijällä olisi halutessaan oikeus kieltää tai rajoittaa tiedonlouhintaa.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös, että opetuksessa saisi vapaasti esittää elokuva- ja näytelmäteoksia vastaavasti kuin nykyisin saa lukea kirjoja ääneen ja kuunnella musiikkia, radio-ohjelmia ja äänikirjoja. Tekijänoikeuslaissa tarkoitettuja elokuvateoksia ovat myös esimerkiksi verkkovideot ja mainokset.

Esityksessä on huomioitu myös teosten digitaalista käyttöä oppimisympäristöissä, erityisesti etäopetuksen tarpeet huomioiden. Sisällöllisesti nykyiset luparatkaisut kattavat jo opetuksen käyttötarpeet, etä- ja verkko-opetus mukaan lukien. Itse asiassa nykyiset luparatkaisut ovat uutta ehdotusta laajempia, sillä lakiluonnos ei kattaisi koulutuskäyttöön valmistettujen teosten, esimerkiksi oppikirjojen, kopiointia ja käyttöä kuin tilapäisesti.

Lakiehdotukseen on tuotu uutena rajoitussäännöksenä myös parodiapoikkeus, joka mahdollistaisi karikatyyrien, parodian ja pastissien tekemisen. Näiden on katsottu olleen nykyisenkin lain mukaan sallittuja, mutta tämä on nyt haluttu ottaa omaksi rajoitussäännökseksi selventämään oikeuskäytäntöä.

Lainkäsittely jatkuu vielä ensi keväänä

Lakiesitys on lausuntokierroksella lokakuun ajan. Sen jälkeen opetus- ja kulttuuriministeriössä tehdään lakiesitykseen tarpeellisia muutoksia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa joulukuun puolessavälissä valtioneuvostolle, jonka jälkeen lakiesityksen käsittely jatkuu ensi vuoden puolella eduskunnassa. On odotettavaa, että lakiehdotus tulee herättämään näkemyksiä puolesta ja vastaan.

Lue lisää lakiehdotuksesta: https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tekijanoikeuslain-muutokset-lausuntokierroksella-

Takaisin