7.12.2020

Tekijänoikeusbarometri 2020: nuoret suhtautuvat tekijänoikeuksiin myönteisesti

Selkeä enemmistö 15–24-vuotiaista pitää tekijänoikeuksia tärkeänä, kertoo uusin Tekijänoikeusbarometri. Myös tekijänoikeusjärjestöt ja -korvaukset koetaan tarpeellisiksi. Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry tilaa tutkimuksen vuosittain Taloustutkimukselta.

Kuvituskuva jossa tilastoja

15–24-vuotiaat kokevat tekijänoikeudet tärkeiksi (91 %) ja mahdollistavaksi (46 %) samoissa määrin kuin muukin osa kansasta. Muihin ikäryhmiin verrattuna tämä joukko kokee kaikista laajimmin tekijänoikeudet helppotajuisiksi (43 %).

15–24-vuotiaista jopa puolet kertoo arvostavansa luovan alan tekijöitä erityisen paljon ja olevansa kiitollisia heidän tekemästään työstä. Lukema on kymmenisen prosenttiyksikköä koko kansan osuutta isompi. Nuorista toinen puolisko kertoo arvostavansa heitä siinä missä muidenkin alojen ammattilaisia.

Tekijänoikeuskorvaukset ja -järjestöt ovat nuorten mielestä tarpeellisia

Tekijänoikeuskorvaukset ovat 15–24-vuotiaiden mielestä oikeutettuja samoissa määrin kuin koko kansan mielestä (81 %). Sen sijaan korvausten kokeminen tarpeellisiksi ja liian pieniksi yleistyy vastaajan vanhentuessa. Nuorista noin 77 prosenttia vastasi korvausten olevan tarpeellisia ja 24 prosenttia niiden olevan liian pieniä. Lukemat ovat vajaat 10 prosenttiyksikköä koko vastaajistoa pienemmät.

Nuorten suhtautuminen tekijänoikeusjärjestöihin on liki täsmälleen samalla tasolla kuin koko vastaajajoukolla. Järjestöjen nähdään olevan tarpeellisia (79 %), oikealla asialla (73 %) ja hyödyksi kehitykselle (57 %).

Nuoret muuta väestöä sallivampia piratismin suhteen

Suurin osa (57 %) suomalaisista ei pidä piratismia hyväksyttävänä missään muodossa. 15–24-vuotiaat ovat koko vastaajaryhmän keskiarvoa sallivampia piratismin suhteen, ja heistä 40 prosenttia näkee piratismin kokonaisuudessaan kiellettynä. Toisin sanoen yli puolet on sitä mieltä, että piratismi on jossakin muodossaan hyväksyttävää.

Yksittäisistä teoista 15–24-vuotiaista noin joka kolmas hyväksyy lailliseen suoratoistopalveluun, esimerkiksi YouTubeen, luvattomasti ladatun sisällön kuluttamisen. Puolestaan noin joka kuudes nuorista hyväksyy laittomista palveluista otettujen laulun sanojen tai nuottien hyödyntämisen, nettiin luvatta laitetun musiikin, elokuvien tai tv-sarjojen lataamisen sekä laittomien suoratoistopalveluiden käytön.

17 prosenttia nuorista kertoi itsensä tai perheenjäsenensä kuluttaneen sisältöjä netin laittomissa palveluissa. Joka kymmenes oli ladannut omaan käyttöönsä nettiin luvatta laitettua musiikkia, elokuvan, tv-sarjan tai videopelin.

Koronapandemia lisännyt digisisältöjen käyttöä

Tänä vuonna tutkimuksessa selvitettiin myös koronapandemian vaikutuksia digitaalisten viihde- ja kulttuuripalvelujen käyttötottumuksiin. Käyttö on lisääntynyt koko väestössä, mutta etenkin nuoremmissa ikäryhmissä.

15–24-vuotiaista joka toinen vastasi, että he ovat käyttäneet laillisia digipalveluita kuluvana vuonna aiempaa enemmän. Viisi prosenttia kertoi hyödyntäneensä piraattipalveluita aiempaa enemmän.

Lue lisää tuloksista ja tutkimuksesta Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sivuilta.

Tulokset perustuvat Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n toimeksiannosta Taloustutkimuksen toteuttamaan Tekijänoikeusbarometriin, joka tehtiin nyt neljättätoista kertaa. Tutkimusaineisto kerättiin henkilökohtaisina haastatteluina sekä nettikyselyllä osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta. Tiedonkeruu toteutettiin 7.–25.10.2020 välisenä aikana ja tutkimuksen vastaajamäärä oli yhteensä 1282 henkilöä.

Teksti: Leo Taanila

Takaisin