Tekijänoikeuksista sopiminen

Tekijä voi luovuttaa tekijänoikeuksiaan vapaasti, esimerkiksi toiselle henkilölle tai yhteisölle. Laki ei aseta mitään erityistä muotoa tekijänoikeuksista sopimiselle. Tekijänoikeuksista voidaan sopia muun muassa suullisesti tai kirjallisesti. Esimerkiksi toimittaja voi luovuttaa kirjoittamansa artikkelin julkaisuoikeuden lehdelle.

Kummankin osapuolen kannalta on suositeltavaa, että sopimukset tehdään kirjallisesti. Näin edistetään sitä, että osapuolet käsittävät sopimuksen ehdot samalla tavalla ja sovituista asioista jää myös dokumentti molemmille osapuolille.

Tekijä voi luovuttaa oikeuksiaan kokonaan tai osittain. Tekijänoikeuksia koskevan sopimuksen sisällölle ei ole olemassa rajoituksia. Sopimuksissa voidaan määritellä vapaasti esimerkiksi teoksen käyttöluvan hinta.

On kuitenkin syytä huomata, että tekijänoikeus on eri asia kuin omistusoikeus. Kun teoskappale, esimerkiksi taulu tai kirja tai cd-levy, myydään, ei ostajalle siirry tekijänoikeuksia ostamaansa teoskappaleeseen, eikä siis esimerkiksi cd-levyn omistaminen oikeuta lataamaan cd-levyllä olevia biisejä nettisivuille.

Aina ei ole tarkoituksenmukaista sopia jokaisesta teoksen käytöstä käyttäjien kanssa. Tekijänoikeuden haltijat ovatkin perustaneet organisaatioita, tekijänoikeusjärjestöjä, valvomaan etujaan ja myöntämään käyttölupia tietyissä tilanteissa.

Tekijä voi luovuttaa käyttöoikeuksia teokseensa myös esimerkiksi avoimella lisenssillä, kuten Creative Commons -lisenssillä.

Moraalisia oikeuksiaan tekijä ei kuitenkaan voi kokonaan luovuttaa.

tekijänoikeuslaki 27 §