Tekijänoikeuden rajoitukset

Tekijällä on pääsääntöisesti yksinoikeus päättää teoksensa käyttämisestä. Tekijänoikeuslaissa on kuitenkin useita poikkeuksia tekijän yksinoikeuteen. Näitä kutsutaan tekijänoikeuden rajoituksiksi. Rajoituksen nojalla teosta voidaan käyttää ilman tekijän suostumusta.

Yleisimpiä tekijän yksinoikeutta rajoittavia säännöksiä ovat kopiointi yksityiseen käyttöön sekä siteeraus. Tekijänoikeuslaissa on myös useita opetuskäyttöjä koskevia rajoitussäännöksiä kuten teoskappaleen näyttäminen ja julkinen esittäminen opetuksessa sekä teosten käyttö ylioppilaskirjoituksissa.

Rajoitussäännökset koskevat ei-ansiotarkoituksessa tapahtuvaa opetusta. Jos koulutuksen tai opetuksen järjestäjä saa koulutus- tai opetustoiminnastaan taloudellista voittoa, etua tai muuta hyötyä, opetuskäyttöä koskevat rajoitussäännökset eivät sovellu, ja tällaiseen opetukseen ja koulutukseen tulee hankkia erikseen lupa. Esimerkiksi musiikin esittämiseen ansiotarkoituksessa tapahtuvaan opetukseen tarvitaan erillinen lupa Teostosta ja Gramexista.

Rajoitussäännöksen nojallakin teosta käytettäessä tulee tekijän moraalisia oikeuksia kunnioittaa eli tekijä ja lähde mainita. Tekijänoikeuslaki edellyttää myös, että teos on laillisesti käyttäjän saatavilla.