Tekijänoikeusrikos

Tekijänoikeusrikos edellyttää tahallisuutta, ansiotarkoitusta ja sitä, että teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa oikeudenhaltijalle. Tietoverkoissa tehdyiltä oikeudenloukkauksilta ei edellytetä ansiotarkoitusta eli esimerkiksi netissä musiikin tai elokuvien laiton levittäminen on aina tekijänoikeusrikos.

Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita enintään kaksi vuotta vankeutta.

rikoslaki 49:1