Sopimuslisenssi

Tietyissä tilanteissa käytettäviä teoksia on niin paljon, ettei kaikkia oikeudenhaltijoita voida tavoittaa lupien saamiseksi. Esimerkiksi televisio-ohjelmien edelleen lähettäminen tai painettujen kirjojen ja lehtien kopiointi on tällaista toimintaa. Tällaisissa teosten massakäyttötilanteissa teosten käyttö on tehty mahdolliseksi tekijänoikeuslain erityisellä säännöksellä, niin kutsutulla sopimuslisenssisäännöksellä.

Tekijänoikeuslaissa olevan sopimuslisenssisäännöksen nojalla tekijänoikeusjärjestö voi myöntää käyttölupia edustamiensa tekijöiden teosten lisäksi myös niiden tekijöiden teoksiin, joita järjestö ei edusta. Näin käyttäjä voi saada tekijänoikeusjärjestöltä kattavat luvat teosten käyttöön.

Opetuskäytön sopimuslisenssisäännökset koskevat valokopiointia ja teosten käyttöä opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa.

Sopimuslisenssijärjestelmä on pohjoismainen järjestely. Viime vuosina sopimuslisenssijärjestelmä on otettu käyttöön myös muissa maissa, kuten Englannissa.

tekijänoikeuslaki 26 §

Opetuksen sopimuslisenssisäännökset

  • Valokopiointi (TekL 13 §)
  • Teosten käyttäminen opetuksessa ja tieteellisessä tutkimuksessa (TekL 14 §)