Opettajan tekemät työt

Jos opettaja laatii luentomonisteen, PowerPoint-esityksen tai muuta opetusmateriaalia, jonka kokonaisuus on itsenäinen ja omaperäinen, hänelle syntyy siihen tekijänoikeus. Opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa itse tekemänsä materiaalin toisten käyttöön. Jos omassa materiaalissaan on käyttänyt muiden tekemää aineistoa tai jos materiaali on tehty yhdessä jonkun toisen kanssa, tarvitaan materiaalin edelleen luovuttamiseen ja käyttöön myös näiden muiden suostumus tai opettajalla tulee olla oikeus aineistojen edelleen luovuttamiseen.

Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut oppimateriaalien teoskynnyksen ylittymistä useammissa lausunnoissaan. Tekijänoikeusneuvosto on katsonut muun muassa lausunnossaan TN2012:1, että yksittäinen esityskalvo ei välttämättä ylitä teoskynnystä, mutta kalvosarja kokonaisuutena voi saada teossuojaa, jos se on riittävän itsenäinen ja omaperäinen eli osoittaa tekijän oman luovan työn tulosta.

Opettaja saa tekijänoikeussuojaa itse tekemälleen materiaalille, jos materiaali ylittää teoskynnyksen.