Taloudelliset oikeudet

Taloudellisiin oikeuksiin kuuluu yksinoikeus määrätä

  • teoksen kappaleen valmistamisesta eli kopioinnista
  • teoksen saattamisesta yleisön saataviin muuttamattomana tai muutettuna, käännöksenä tai muunnelmana, toisessa kirjallisuus- tai taidelajissa tai toista tekotapaa käyttäen.

Kappaleen valmistamisoikeuden piiriin kuuluu kaikenlainen teoksen kopiointi. Kappaleen valmistamista on esimerkiksi teoksen tallentaminen digitaaliseen muotoon, skannaaminen, valokopiointi tai muu monistus. Tekijän yksinoikeuteen kuuluu myös oikeus päättää teoksen kopioinnista muutetussa muodossa.

Oikeus määrätä teoksen kopioinnista koskee myös teoksen osaa. Esimerkiksi runon säkeen tai artikkelin osan kopiointi sellaisenaan, jos kyse ei ole sitaatista, edellyttää tekijän luvan.
Teos saatetaan yleisön saataville, kun esimerkiksi sävellys esitetään konsertissa, elokuva näytetään elokuvateatterissa, valokuva laitetaan kotisivuille tai kirjaa tarjotaan ostettavaksi kirjakaupassa. Teos voidaan välittää yleisön saataville esimerkiksi tietoverkon kautta, esittämällä tai näyttämällä teosta julkisesti tai tarjoamalla sitä ostettavaksi tai vuokrattavaksi.

Esimerkiksi perhepiirissä saa kuitenkin vapaasti esittää ja näyttää teoksia, sillä perhepiiriä ei lueta yleisöksi. Yksityiseen käyttöön valmistetun yksittäisen teoksen kappaleen saa myös antaa perheenjäsenelle tai ystävälle.

tekijänoikeuslaki 2 § ja 12 §