Moraaliset oikeudet

Moraalisiin oikeuksiin kuuluu kaksi pääelementtiä: isyysoikeus ja respekti- eli kunnioittamisoikeus.

Teoksen käytön kannalta isyysoikeus tarkoittaa velvollisuutta ilmoittaa tekijän nimi käytön yhteydessä. Nimi on ilmoitettava hyvän tavan mukaisesti, kun teoksesta valmistetaan kappale tai kun teos saatetaan yleisön saataviin esimerkiksi esittämällä se julkisesti. Tarkkoja sääntöjä siitä, missä ja miten nimi ilmoitetaan, ei ole. Nimi tulee liittää siihen yhteyteen, mihin se kulloinkin luontevasti kuuluu.

Respektioikeus tarkoittaa sitä, että teosta ei saa muuttaa tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla. Teosta ei myöskään saa saattaa yleisön saataviin loukkaavassa muodossa tai yhteydessä.

tekijänoikeuslaki 3 §

Tekijän nimi on mainittava teosta käytettäessä.