Mitä ovat lähioikeudet

Tekijänoikeuslaissa suojataan myös eräitä tekijänoikeutta muistuttavia oikeuksia. Näitä kutsutaan lähioikeuksiksi. Lähioikeudet suojaavat esittäviä taiteilijoita ja heidän esityksiään, äänitetuottajia, elokuvatuottajia, luetteloiden ja tietokantojen valmistajia, radio- ja tv-yrityksiä sekä valokuvaajia.

Lähioikeudet muistuttavat tekijänoikeuksia monella tavalla. Merkittävin ero on suoja-ajan pituudessa. Lisäksi lähioikeussuojan saaminen ei edellytä itsenäisyys- ja omaperäisyysvaatimuksen täyttymistä.

Lähioikeussuojan piiriin kuuluu esimerkiksi äänitteiden ja elokuvien kopioiminen, äänitteiden julkinen esittäminen suoraan äänitteeltä tai radion välityksellä tai valokuvien kopioiminen ja käyttö. Äänitallenteiden, kuvatallenteiden, valokuvien, luetteloiden ja tietokantojen kopioimiseen ja käyttöön tarvitaan siten lähioikeudenhaltijan lupa.

tekijänoikeuslaki 5 luku

Luettelot ja tietokanta

Laajat tietokannat, taulukot ja luettelot voivat saada luettelo- ja tietokantasuojaa. Suoja on varsinaista tekijänoikeussuojaa kapeampi ja voimassa lyhemmän ajan. Luettelosuoja on voimassa 15 vuotta työn valmistumisvuodesta. Jos työ saatettiin ensimmäisen kerran yleisön saataville vasta myöhemmin kuin heti valmistuttuaan, kuitenkin 15 vuoden sisällä, luetaan 15 vuoden suoja-aika julkistamishetkestä.

Suoja koskee esimerkiksi luetteloa, taulukkoa ja muuta sellaista työtä, jossa on yhdistettynä suuri määrä tietoa, sekä tietokantaa, jonka sisällön kerääminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Ajatuksena on suojata kokoamistyötä, ei tietokannan tai luettelon sisältämää tietoa.

Sanaluettelo

Korkein oikeus on ratkaisussaan (KKO 2005:43) katsonut kielten oppikirjoissa olevien sanastojen olevan tekijänoikeudellisesti suojattuja, vaikkakaan yksittäiset sanat sinällään eivät yleensä saa tekijänoikeussuojaa. Sanastojen on katsottu muodostavan yhdessä tekstikappaleiden kanssa opetuksellisen kokonaisuuden.

Teokseen otettavien ja sanastoon sisällytettävien sanojen valinta edellyttää tekijältä monenlaisten seikkojen tarkastelua. Huomioon on otettava erityisesti oppikirjoja käyttävien opiskelijoiden kielelliset valmiudet ja oppilaiden kyky oppia vaikeusasteeltaan erilaisia sanoja. Tekijän on ratkaistava se, mitkä sanat tekstissä opetetaan ja missä vaiheessa tietty sana on opetuksellisesti perusteltua ensi kertaa esittää. Sanastot eivät siis ole vain mekaanisesti koottuja sanaluetteloja, vaan ne ilmentävät teoksen osana tekijän omaperäisyyttä ja luovuutta. Tämän vuoksi ne voivat saada tekijänoikeussuojaa.