Kansainvälinen ulottuvuus

Tekijänoikeuslainsäädäntö on luonteeltaan kansainvälistä. Alalla on solmittu useita kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka ulottavat suojan myös toisista sopimusvaltioista peräisin oleviin teoksiin ja lähioikeussuojan kohteisiin.

Yleissopimusten keskeiset periaatteet ovat

  • minimisuoja, jonka mukaan sopimusvaltion on omassa laissaan saatettava voimaan vähintään sopimuksen määräämä minimitaso
  • kansallinen kohtelu, jonka mukaan toisesta sopimusvaltiosta peräisin oleville teoksille tai lähioikeussuojan kohteille on myönnettävä vähintään samat oikeudet kuin oman maan lainsäädäntö antaa.

Kotimaiseen lainsäädäntöömme vaikuttavat myös EU:n tekijänoikeusdirektiivit, joissa säädetty suoja on eräiltä osin korkeampi kuin kansainvälisten sopimusten edellyttämä taso. Käytännössä lähes kaikki ulkomainen aineisto nauttii Suomessa samantasoista tekijänoikeussuojaa kuin kotimainen aineisto.