17.5.2021

Syksyllä tulossa uusi kouluille suunnattu Elokuvalisenssi -palvelu

M&M Viihdepalvelu Oy on kehittänyt uuden kouluille suunnatun verkkopalvelun, jonka tavoitteena on helpottaa elokuvakasvatusta, koota elokuvat ja elokuvakasvatusta tukevat oppimateriaalit yhteen paikkaan sekä vähentää elokuvan luvatonta esittämistä kouluissa. Palvelua pilotoitiin testikäyttäjien kanssa alkuvuodesta 2021. Pilotoinnista saatujen palautteiden perusteella kehitystyötä vielä jatketaan. Uusi verkkopalvelu on tarkoitus saada valmiiksi syyslukukauden alkupuolella.

Vain joka neljännessä koulussa on elokuvien esitysluvat kunnossa

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman elokuvakasvatusyhdistys Koulukinon vuonna 2009 teettämän kyselyn mukaan noin 73 prosenttia kyselyyn vastanneista opettajista hyödyntää opetuksessa elokuvaa. Elokuvien avulla muun muassa syvennetään ja havainnollistetaan oppiaineita.

M&M Viihdepalvelun toimitusjohtajan Eero Tenholan mukaan Suomen suurimpien kaupunkien kouluista vain joka neljännessä on esittämisen oikeuttava lupa. M&M Viihdepalvelu Oy / Elokuvalisenssi on kehittänyt uuden kouluille ja oppilaitoksille suunnatun verkkopalvelun, jonka tavoitteena on tehostaa opetusta, säästää opetuksen suunnitteluun käytettyä aikaa, sekä vähentää elokuvan luvatonta esittämistä kouluissa.

”Palvelun kehittäminen lähti liikkeelle halustamme auttaa elokuva- ja mediakasvatustyötä tekeviä heidän omassa työssään. Käsityksemme mukaan heillä on ollut haasteita opetettavia aiheita tukevien elokuvien löytämisessä ja nimenomaan tätä haluamme olla uudella palvelullamme ratkaisemassa”, Tenhola kertoo.

M&M Viihdepalvelu Oy on toiminut Suomessa kansainvälisten elokuvayhtiöiden julkisten esitysoikeuksien jakelijana yli 30 vuotta. Yhtiön edustamiin elokuvayhtiöihin kuuluvat mm. Walt Disney ja Warner Bros Pictures. Uudella verkkopalvelulla halutaan lisätä tiedotusta tekijänoikeudesta, vaikuttaa positiivisesti luvallisen esittämisen lisääntymiseen kouluissa, sekä parantaa elokuvan asemaa pedagogisena välineenä. 

Elokuvalisenssi-verkkopalvelu helpottaa opetuksen suunnittelua

Jatkossa opettajalle on saatavilla sekä elokuvakirjasto, oppimateriaalit että monipuoliset hakuominaisuudet samasta palveluympäristöstä – samalla tekijänoikeusasiat huomioiden. Käyttäjä pääsee etsimään palvelusta elokuvia mm. opetustason, oppiaineiden ja aihesanojen perusteella.

”Palvelumme tulee sisältämään laajan elokuvakirjaston, ja isoon osaan palvelussa esiteltävistä elokuvista on saatavilla myös Koulukinon asiantuntijoiden laatimat laadukkaat opetusmateriaalit. Olemme huomioineet myös tekijänoikeudet: Elokuvalisenssi-verkkopalvelun sisältö kulkee käsi kädessä Elokuvalisenssi-vuosiluvan kanssa. Kaikkia verkkopalvelusta löytyviä elokuvia on mahdollista esittää julkisesti vuosiluvallamme”, Tenhola sanoo.

Elokuvalisenssi-verkkopalveluun lisätään uusia elokuvia ja opetusmateriaalia jatkuvasti. Avausvaiheessa syksyllä 2021 palvelu sisältää noin 150–250 elokuvaa ja niihin liittyvää sisältötietoutta. Palvelu kattaa kansainvälisten suurien elokuvayhtiöiden ohjelmistoja, joista on valittu kohderyhmän mukaisesti kiinnostavimmat elokuvat. Tällä hetkellä kotimaisia elokuvia ei ole valikoimassa.

Palvelua pääsee selaamaan veloituksetta, mutta elokuvien lailliseen esittämiseen tulee oppilaitoksella olla hankittuna Elokuvalisenssi. Elokuvalisenssin vuosilupa maksaa vuonna 2021 3,5 euroa (+ alv 24 %) /oppilas.

Lue lisää Elokuvalisenssi-vuosiluvasta täällä.

Elokuvalisenssi-verkkopalvelusta voit lukea lisää täältä.

Takaisin