Nyheter - 2021

11.1.2021

Miniskådespels- eller minifilmprojekt

I projektet är avsikten att genom drama, eget kreativt skapande och informationssökning lära sig om upphovsrätten och öva på upphovsrättskunskap. […]

Läs mera
11.1.2021

Designa ditt eget upphovsrättsspel

I projektet designar och tillverkar eleverna i par eller i små grupper ett eget upphovsrättsspel. De färdiga spelen kan man […]

Läs mera
7.4.2020

Upphovsrättskompetens – andra stadiet

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din […]

Läs mera
7.4.2020

I upphovsrättens spår -rymningsspel

Tänk om det inte fanns någon upphovsrätt och ingen värdesatte de kreativa upphovsmännens arbete? Förbered rymningsspelet I upphovsrättens spår i […]

Läs mera
7.4.2020

Upphovsrättsorganisationerna-minnesspel

Vad gör de olika upphovsrättsorganisationerna? Testa din kunskap med Upphovsrättsorganisationerna-minnesspelet. Avsikten är att man i spelet kopplar en upphovsrättsorganisation till […]

Läs mera
7.4.2020

Projektarbeten

Upphovsrättigheterna är en väsentlig del av projektarbete. Innan ni börjar ett projekt, bekanta er med minneslistorna och modellerna för källhänvisningar […]

Läs mera
7.4.2020

Minneslistemaskin

Vi lär oss om upphovsrättigheterna i samband med ett projekt. Skräddarsy med minneslistemaskinen en minneslista som passar det egna projektet. […]

Läs mera
7.4.2020

Det egna arbetets stig

På Det egna arbetets stig får du tips och verktyg för det egna arbetets processer, såsom informationssökning, källkritik och beaktande […]

Läs mera
7.4.2020

Informationsinslag på videor

I Kopiraittilas informationsinslag på videor berättas på några minuter vad upphovsrätten innebär och hur man kan använda sig av andras […]

Läs mera
7.4.2020

Intervjuer och samtal med upphovsmän

Vilken nytta har upphovsmännen, konsumenterna och samhället av upphovsrätten? I Kopiraittila kan du hitta tre videor där upphovsmän intervjuas, i […]

Läs mera