Nyheter - 2020

7.4.2020

Kopiraittila högskola

Kopiraittila högskola är ett roligt, spelifierat och självstyrt material om upphovsrättigheterna för högskolor. Efter att ha genomfört materialet får studeranden […]

Läs mera
7.4.2020

Upphovsrättskompetens – lärarutbildning

Vid Kopiraittila lär du dig om upphovsrättigheterna genom frågesportsfrågor och spel. Självstudieanvisningen låter dig genomföra helheten helt självständigt, och din […]

Läs mera
7.4.2020

Upphovsrättsorganisationerna-minnesspel

Vad gör de olika upphovsrättsorganisationerna? Testa din kunskap med Upphovsrättsorganisationerna-minnesspelet. Avsikten är att man i spelet kopplar en upphovsrättsorganisation till […]

Läs mera
7.4.2020

Minneslistemaskin

Vi lär oss om upphovsrättigheterna i samband med ett projekt. Skräddarsy med minneslistemaskinen en minneslista som passar det egna projektet. […]

Läs mera
7.4.2020

Det egna arbetets stig

På Det egna arbetets stig får du tips och verktyg för det egna arbetets processer, såsom informationssökning, källkritik och beaktande […]

Läs mera
7.4.2020

Informationsinslag på videor

I Kopiraittilas informationsinslag på videor berättas på några minuter vad upphovsrätten innebär och hur man kan använda sig av andras […]

Läs mera