Vem är upphovsman

Upphovsman är personen som har skapat verket. Ett verk kan till exempel ha en författare, tonsättare, textförfattare, regissör, manuskriptförfattare, fotograf, filmfotograf, redaktör osv. En upphovsman är alltid en fysisk person. Upphovsmannens ålder har ingen betydelse, även en underårig upphovsman åtnjuter skydd av upphovsrätten för sina verk.

Ifall två eller fler personer tillsammans skapar ett verk, är det fråga om ett gemensamt verk. Upphovsrätten tillkommer dem gemensamt. I gemensamma verk är upphovsmännens personliga bidrag inte självständiga verk, vilket innebär att det krävs tillstånd av alla upphovsmän för att använda ett gemensamt verk.

En upphovsman kan överlåta sin rätt helt eller delvis till någon annan, till exempel en förläggare, producent eller sin arbetsgivare. Den som upphovsrätten överlåts till blir rättsinnehavare. Att äga ett exemplar av verket, till exempel en bok, en filminspelning eller tavla, innebär inte att ägaren har upphovsrätt över verket.

Rättsinnehavare

Rättsinnehavaren är den som innehar rättigheterna enligt upphovsrättslagen. Rättsinnehavaren kan vara verkets ursprungliga upphovsman eller en person som upphovsmannen helt eller delvis överlåtit sin upphovsrätt till. Rättsinnehavare är till exempel förläggare och film- och ljudproducenter. Om överlåtelse av upphovsrätten kan man avtala om bland annat i förlagsavtal, skivkontrakt, filmavtal, arbetsavtal, kollektivavtal osv. I avtal om nyttjanderätt eller licensavtal kommer man ofta överens om överlåtelse av någon viss nyttjanderätt, till exempel rätten att använda elektroniskt undervisningsmaterial eller en ljudbok. Den som i detta fall får nyttjanderätten blir inte rättsinnehavare.