Ekonomiska rättigheter

Till de ekonomiska rättigheterna hör ensamrätten att bestämma över

  • framställning av verksexemplar, det vill säga kopiering
  • tillgängliggörande av verket för allmänheten i oförändrad eller förändrad form, som översättning eller bearbetning, i en annan text- eller konstgenre eller genom använda ett annat framställningssätt.

Som framställning av verksexemplar räknas all slags kopiering av ett verk. Framställning av verksexemplar är till exempel lagring av ett verk i digital form, skanning, fotokopiering eller annat slags mångfaldigande. Det är också upphovsmannens ensamrätt att bestämma över kopieringen av sitt verk i modifierad form.

Rätten att bestämma om verkskopiering gäller även delar av verket. Även kopiering av en vers i en dikt eller en del av en artikel förutsätter upphovsmannens tillstånd, om det inte gäller citat.

Verket görs tillgängligt för allmänheten när t.ex. en komposition framförs på en konsert, en film visas på en biograf, ett foto läggs upp på hemsidan eller en bok bjuds ut till försäljning i bokhandeln. Ett verk kan göras tillgängligt för allmänheten till exempel genom ett datanät, genom att framföra eller visa verket offentligt eller genom att sälja eller hyra ut verket.

I familjekretsen får man dock fritt framföra och förevisa verk, eftersom familjen inte räknas som allmänhet. Enstaka verksexemplar som framställts för privat bruk får också ges till familjemedlemmar eller vänner.

upphovsrättslagen 2 § och 12 §