Utnyttjande av material framställt av andra i det egna materialet

Material som man gjort helt och hållet själv får man kopiera obegränsat. Om någon annan har medverkat i framställningen av materialet, behövs även den personens tillstånd för kopiering. Ifall man har använt verk av någon annan i materialet krävs tillstånd för att kopiera dem.

Olika sätt att andvända verk av någon annan

När läraren som en del av sitt eget material använder verk som gjorts av andra personer, t.ex. bilder eller artiklar, krävs det oftast tillstånd. Det är tillåtet att använda verk utan tillstånd när det handlar om citat, dvs. användning av en del av ett annat verk i sitt eget verk för att åskådliggöra den fråga eller det tema som berörs. Rätten att citera bilder är dock mycket begränsad.

Med Kopiostos licens får man kopiera och spara delar av publikationer och bild- och textmaterial från nätet och använda det som en del av det egna undervisningsmaterialet, samt spela in och visa tv-program i undervisningen. Om det inte finns centrala avtal om tillstånd, måste man söka tillstånd direkt av rättsinnehavaren.

Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera bilder och text från nätet och använda dem i sitt eget material.

Rättsinnehavaren kan också ha tillåtit användning av sitt material genom en öppen licens, till exempel Creative Commons-licensen. Sådant material kan användas i enlighet med licensvillkoren.

Elektroniska undervisningsmaterial underställs i allmänhet användnings- eller licensvillkor, i vilka fastställs tillåtna användningar. Läraren kan använda dessa material enligt användningsvillkoren.

När man använder verk som gjorts av andra ska upphovsmannens namn och källhänvisningar göras enligt god sed. Till exempel i samband med ett fotografi ska man nämna fotografens namn, eller med en kopierad tidningsartikel tidningens namn, publikationsdatum och namnet på artikelns författare.

Komma ihåg att nämna upphovsmannens namn och källhänvisningar.

Det lönar sig att komma ihåg att man alltid fritt får använda information, idéer, principer och metoder. Upphovsrätten skyddar verkets uttrycksform, inte den information eller de idéer som ingår i verket. Dessa får användas fritt av vem som helst, förutsatt att man inte slaviskt efterbildar den andra personens verk.

I fri anslutning

Enligt upphovsrättslagen får man även skapa ett verk i s.k. fri anslutning till ett verk utan samtycke av den ursprungliga upphovsmannen. Att i fri anslutning till ett verk åstadkomma ett nytt verk innebär att man använder en annan persons tidigare verk som inspirationskälla och genom att bearbeta verket skapar man ett helt nytt självständigt och originellt verk, som inte kan jämställas med det ursprungliga verket.

Får en lärare kopiera räkneuppgifter från en arbetsbok och dela ut uppgifterna som fotokopior eller elektroniskt genom en inlärningsplattform?

En enskild övningsuppgift kan vara ett verk skyddat av upphovsrätten enbart ifall det kan anses tillräckligt självständigt och originellt för att överstiga verkströskeln. Upphovsrättsrådet har i sitt utlåtande 2012:1 konstaterat att en enskild matematisk räkneuppgift inte kan anses vara tillräckligt självständig och originell för att överstiga verkströskeln.

Det bör dock beaktas att en övningsbok, studiekopia eller annat material där uppgifter samlats kan som helhet åtnjuta skydd som verk, och därför kräva tillstånd för att kopiera den eller en del av den för undervisning eller för användning i det egna materialet. Kopiostos kopieringslicenser gäller inte arbets-, övnings- och facitböcker. För att kopiera och dela arbets- och övningsböcker med studerandena på en elektronisk inlärningsplattform krävs tillstånd av förläggaren.

Läraren vill också bearbeta övningarna i arbetsboken. Får hen göra det utan tillstånd?

Ifall en enskild uppgift eller uppgiftsbeskrivning inte överstiger verkströskeln kan de kopieras och bearbetas fritt. Uppgifter som överstiger verkströskeln får inte modifieras utan upphovsmannens tillstånd.

Får en lärare skanna tekniska ritningar från en lärobok och lägga dem till sin egen PowerPoint-presentation?

Ifall de beskrivande ritningarna inte uttrycker sin upphovsmans kreativa, självständiga och originella lösningar på ett sätt som indikerar att ingen annan skulle nå samma slutresultat ifall de försökte rita samma ämne, överstiger de inte verkströskeln och kan därmed kopieras fritt. Ifall ritningarna är såpass självständiga och originella att verkströskeln överstigs krävs tillstånd för att kopiera och använda dem.

Verkströskeln för beskrivande ritningar har ställts tämligen högt. Upphovsrättsrådet ansåg till exempel i sitt utlåtande 2011:12 att tekniska ritningar som beskriver hur en motor och elektriska system fungerar som publicerats i en lärobok inte är tillräckligt självständiga och originella för att överstiga verkströskeln.

I vilket fall som helst får en lärare med Kopiostos kopieringslicens skanna bilder ur en lärobok och lägga dem till det egna undervisningsmaterialet och använda dem på lektionen.