Upphovsrättsförseelse

Man kan göra sig skyldig till en upphovsrättsförseelse ifall man uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med upphovsrättslagen framställer ett exemplar av ett verk eller gör ett verk tillgängligt för allmänheten. Kränkning av upphovsmannens moraliska rättigheter kan även bestraffas som en upphovsrättsförseelse liksom import av piratprodukter.

En upphovsrättsförseelse kan leda till böter.

upphovsrättslagen 56 a §