Upphovsrättsbrott

Ett upphovsrättsbrott förutsätter att gärningen är uppsåtlig, utförd i förvärvssyfte samt att gärningen är ägnad att åsamka rättsinnehavaren betydande skada eller olägenhet. Kränkningar av upphovsrätten i datanätet förutsätter inget förvärvssyfte, så att till exempel olagligt sprida musik eller filmer på nätet är alltid ett upphovsrättsbrott.

För upphovsrättsbrott kan man dömas till högst två år i fängelse.

strafflagen 49:1