Piratism

Piratism är professionell framställning av inspelningar och spridning av innehåll till allmänheten utan rättsinnehavarens tillstånd. Piratinspelningar är sådana inspelningar som har framställts olagligt och till vilka man utan tillstånd har kopierat skyddat material. Materialet kan ha kopierats antingen från en laglig inspelning, t.ex. CD- eller DVD-skiva, eller av ett levande framförande, t.ex. en visning i en biograf eller från radion. Piratinspelningar är olagliga verksexemplar, och därför är varken privat eller offentlig användning av dem laglig. Olagliga förmedlingskanaler för verk är ofta peer-to-peer nätverk, streaming-tjänster och uppladdningssidor.

Piratism är

  • Olovlig förmedling av skyddat material på nätet (t.ex. delning och uppladdning av MP3-filer via ett peer-to-peer nät)
  • Olovlig framställning av verk för annat än privat bruk (t.ex. kopiering av MP3-filer till en USB-pinne och delning av de ifrågavarande filerna med hela skolklassen, eller kopiering av den egna skivsamlingen till ett peer-to-peer nät)
  • Import av piratprodukter
  • Försäljning av piratprodukter eller verksexemplar

Mera information om piratism finns på Upphovsrättens informations- och övervakningscentrals (TTVK) webbplats.