Internationell dimension

Upphovsrättslagstiftningen är till sin natur internationell. Det finns ett stort antal internationella konventioner som utsträcker skyddet även till verk och objekt för närstående rättigheter från andra fördragsstater.

Konventionernas viktigaste principer är

  • minimiskydd, enligt vilket fördragsstaterna i sina egna lagar måste införa åtminstone den miniminivå som bestäms i konventionen
  • nationellt bemötande, enligt vilket verk eller objekt för skydd för de närstående rättigheterna från andra fördragsstater måste ges åtminstone samma rättigheter som det egna landets lagstiftning.

Vår inhemska lagstiftning styrs också av EU:s upphovsrättsdirektiv, i vilka det lagliga skyddet i vissa delar är högre än den nivå som förutsätts i de internationella konventionerna. I praktiken njuter nästan allt utländskt material upphovsrätt på samma nivå i Finland som det inhemska materialet.