Visning av verk i undervisning

I samband med undervisning får man utan skilt tillstånd visa andra publikationer än sceniska verk och filmverk. Därmed får man i samband med undervisningen till exempel spela musik eller läsa avsnitt ur böcker eller läsa dikter. Med visning avses visning åt en publik som är på plats i samma utrymme.

För att visa filmer eller skådespel i undervisning krävs ett skilt tillstånd. Visningslicenser för läroanstalter för filmer kan man vad gäller inhemska filmer kontakta Audiovisual Producers Finland – APFI och utländska filmer M&M Viihdepalvelu. För framställning av musik vid andra tillställningar än i samband med undervisning, till exempel vid skolans eller föräldraföreningens fester eller disko, krävs ett skilt tillstånd av Teosto och Gramex.

upphovsrättslagen 21 §

Visning av en webbplats

Det är tillåtet att visa en webbplats, till exempel genom att visa en bild på nätet, under en lektion. Att visa ett audiovisuellt verk kräver dock ett skilt tillstånd. Även visandet av reklamvideor till exempel under en kurs i marknadskommunikation kräver i allmänhet tillstånd, eftersom reklamvideor är filmverk enligt upphovsrättslagen och lagens inskränkningsbestämmelser omfattar inte dessa.