Visning av exemplar av verk i undervisning

Ett verksexemplar, till exempel en bok och bilderna i den, får visas som sådan i offentlig undervisning. I visningen kan även användas till exempel en dokumentkamera. Ifall man vill spara eller kopiera verk eller delar av dem, krävs tillstånd. Med Kopiostos kopieringslicens får man kopiera och digitalisera delar av en tryckt publikation.

Att visa verk, till exempel filmer eller musik, är inte detsamma som att visa ett verksexemplar. För att visa filmer krävs ett skilt tillstånd. Att framställa musik under gudstjänst och i en undervisningssituation är tillåtet utan skilt tillstånd enligt upphovsrättslagen.

upphovsrättslagen 20 §