Framställande av ett samlingsverk för undervisningsbruk

I ett samlingsverk som framställts genom tryckning eller liknande förfarande får man utan tillstånd ta mindre delar av verk som inte gjorts för undervisningsbruk och som det har gått fem år från det att verket gavs ut. Verket som den mindre delen tas från kan vara litterärt eller musikaliskt. Ifall verket inte är omfattande kan även hela verket tas. I ett samlingsverk får man även ta bilder på konstverk som anknyter till texten.

Bestämmelsen gäller enbart samlingsverk som framställts genom tryckning, vilket inte inbegriper digitalt framställda material.

upphovsrättslagen 18 §