Användning av verk i studentexamen

För prov som hör till studentexamen eller motsvarande examen får man ta delar av offentliggjorda verk. Ifall verket inte är omfattande kan hela verket tas. Att använda ett verk i studentexamen eller motsvarande prov kräver inte tillstånd av upphovsmannen, och ingen ersättning för detta behöver betalas till upphovsmannen. Verken får dock inte användas för andra syften, till exempel får man inte lägga ut verk som använts i studentexamen på nätet eller i övrigt publicera utan upphovsmannens tillstånd.

upphovsrättslagen 14 § 3 mom.