Tävlingar

Skapa ditt eget upphovsrättsspel

Vi ordnar en tävling för högstadieelever där eleverna får designa sitt eget upphovsrättsspel. Tävlingen ordnas 1.2–25.3.2022.

I tävlingen ska man designa ett spel med hjälp av vilket man lär sig om upphovsrättigheterna. Dessa kan vara till exempel upphovsrätt vid ett gemensamt verk, privat bruk, offentligt framförande, att lägga musik till video, källhänvisningar, CC-licens, läroanstalternas kopieringslicens, upphovsrätt för ett fotografi, upphovsrättens giltighetstid, fotografering av konstverk osv.

För spelet design och genomförande kan man utnyttja workshopen som finns på Kopiraittila
Designa ditt eget upphovsrättsspel – Kopiraittila Skola

Deltagarna representerar sin egen klass i tävlingen. Man kan delta med flera spel från samma klass.

Vinnaren (klassen) lottas ut bland de bästa spelen. Spelen bedöms utgående från bl.a. hur enkelt det är att ta spelet i bruk, hur klara instruktionerna är och det upphovsrättsliga innehållet som lärs ut.

Som pris är ett besök av en upphovsman inom den kreativa branschen till den vinnande klassens skola. Hur detta sker i praktiken kommer man överens om närmare med klassen som vann tävlingen.

Spelen publiceras inte, om man inte kommer överens om något annat med upphovsmännen.

Regler av tävlingen

1. Presentation av tävlingen

Kopiosto ordnar tävlingen Skapa ditt eget upphovsrättsspel.

Målet är att få eleverna att fundera på vad upphovsrätt innebär för upphovsmännen till verken – också eleverna – och hur vi kan ta upphovsrätten i beaktande i hur vi själva använder oss av verken.

2. Deltagare

Tävlingen är öppen för alla elever i årskurs 7–9. Upphovsrättsspelet kan skapas tillsammans i hela klassen, eller i små grupper. Klasen får delta i tävlingen med flera bidrag, men samma elever kan enbart delta i tävlingen med ett bidrag. Läraren skickar in tävlingsbidragen eller beskrivningar på dem med den elektroniska returblanketten.

3. Krav på upphovsrättsspelet

Önskan är att upphovsrättsspelet har goda instruktioner, är lätt att spela och ökar på spelarnas information om upphovsrätt. Hur spelet realiseras är inte begränsat, men spelet ska kunna spelas i skolor i små grupper. Det lönar sig alltså att se till att spelet varar i cirka 15–30 minuter.

Upphovsrättsspel med kränkande eller diskriminerande innehåll godkänns inte som tävlingsbidrag.

Upphovsrättsspelet får inte kränka en s.k. tredje parts upphovsrätt. Den som anordnar tävlingen ansvarar inte för s.k. tredje parters krav avseende någon del av tävlingsbidragen.

4. Tävlingsarrangör

Tävlingen anordnas av Kopiosto.

5. Tävlingstid

Tävlingsbidrag kan ges 1.2–25.3.2022.

6. Upphovsrätt för spel som skickats som tävlingsbidrag

Upphovsrätten till upphovsrättsspelen förblir hos upphovsmannen/männen.

Om spelen eventuellt publiceras kommer man skilt överens om med upphovsmannen/männen. Tävlingens anordnare har dock rätt att meddela tävlingens vinnare och spelen som skickats in som tävlingsbidrag samt ge ut bilder som skickats om dem genom sina egna kommunikationskanaler i sin egen kommunikation om tävlingen.

Tävlingsdeltagarna ska intyga i samband med att de skickar in tävlingsbidragen att man inte kränkt någons upphovsrätt i arbetet.

7. Pris och val av vinnare

Kopiosto väljer bland de bästa tävlingsbidragen och lottar ut en vinnare bland dem. Spelen bedöms utgående från bl.a. hur enkelt det är att ta spelet i bruk, hur klara instruktionerna är och det upphovsrättsliga innehållet som lärs ut.

Som belöning är ett besök av en upphovsman inom den kreativa branschen till skolan. Hur besöket ordnas i praktiken, till exempel tidpunkt och innehåll, kommer man överens om närmare med läraren som skickat in det vinnande bidraget.

Tävlingsarrangören kontaktar kontaktpersonen för den vinnande klassen personligen och vinnarna publiceras på Kopiostos och Kopiraittilas webbplatser och kanaler i sociala medier.

8. Rätt att ändra eller avbryta tävlingen

Tävlingsarrangören har rätt att ändra på tävlingens regler eller avbryta tävlingen om omständigheterna så kräver.