Nyheter - 2023

9.3.2023

En författare har upphovsrätt till den egna skriften.

Läs mera
9.3.2023

Man får använda en annans idé och skriva en deckare som har samma handling.

Läs mera
9.3.2023

När jag använder en bok, tidning eller webbplats som informationskälla i mitt projektarbete, ska jag nämna källan.

Läs mera
9.3.2023

Jag kan söka information på nätet för mitt eget arbete, men inte kopiera texten som sådan.

Läs mera
9.3.2023

Jag kan fritt kopiera bilder och text från nätet och sammanställa dem i mitt eget projektarbete.

Läs mera