Nimeton-suunn.malli-15-1 | Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade