9.4.2021

Material som skyddas av upphovsrätt får nu användas också inom den grundläggande konstutbildningen – småbarnspedagogikens och läroanstalternas licenser oförändrade

Utbildningsstyrelsen har ingått avtal med Kopiosto och APFI, intressebevakningsorganisation för producenterna inom den audiovisuella branschen, om tillstånd att använda material som skyddas av upphovsrätt i utbildningen och småbarnspedagogiken år 2021. Licenserna omfattar kopiering av material och visande av tv-program i undervisningen.

Avtalen gäller småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildning som leder till en grundexamen. Dessutom gäller de läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och som får statsandel – för första gången har nu kopieringslicens och användningslicens för tv-program skaffats centraliserat även för dessa. Högskolor samt privata musikläroanstalter och andra läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning skaffar kopieringslicenserna direkt från Kopiosto.

Kopieringslicensen möjliggör mångsidig kopiering och användning av material

Inom utbildningen och småbarnspedagogiken får man kopiera och skriva ut bilder och textmaterial som är fritt tillgängliga på webbplatser samt kopiera och skanna delar av tryckta publikationer. Kopieringslicensen ger möjlighet att kopiera och skriva ut bland annat bilder, noter, sångtexter, textutdrag, tidningsartiklar och kartor och att inkludera dem i eget undervisningsmaterial och i elevers arbeten samt att använda dem som tilläggsmaterial i undervisningen.

Kopior får delas ut till eleverna eller sparas på en sluten digital inlärningsplattform där den egna undervisningsgruppen har tillgång till dem. Kopieringslicensen tillåter också ändringar i digitala bild- och textmaterial i anknytning till undervisningen. Material som kopierats med kopieringslicens eller material till vilket fogats innehåll som kopierats med kopieringslicens, till exempel bilder, får inte delas offentligt på plattformar eller öppet på Internet.

Mer information om kopieringslicenser finns på Kopiostos webbplats.

Med användningslicens för tv-program får man visa och spela in tv-program

Med användningslicens för tv-program får man visa finländska program som finns på Yle Arenan och Levande arkiv samt spela in finländska och utländska tv-program på kanalerna Yle TV1, Yle TV2, MTV3 och Yle Teema & Fem. Med licensen får man visa och spela in alla andra program utom filmer med biograf- eller videodistribution, utländska serier med kontinuerlig handling och reklam.

Tillstånd för visning av finländska filmer kan begäras av APFI och för visning av utländska filmer av M&M Viihdepalvelu.

Mer information om kopierings- och användningslicenser för tv-program finns på Kopiostos webbplats.

Mer information om upphovsrätten

På webbplatsen Kopiraittila finns information om upphovsrätten och svar på vanliga frågor om den. Där finns det också lekbaserade material för inlärning av och undervisning om upphovsrätt samt checklistor för projektarbeten och annat pedagogiskt material.

Gratis utbildning om upphovsrätten

Kopiosto erbjuder gratis utbildning och informationssnuttar om upphovsrätt och användningslicenser. Utbildningarna kan ordnas på distans och, när det blir möjligt igen, på plats. För läroanstalter eller personal inom småbarnspedagogiken kan utbildningen beställas på neuvonta[at]kopiosto.fi.

Tillbaka