17.6.2021

Lärotips: Upphovsrättskompetens i ett internationellt eTwinning-projekt

Upphovsrättsfrågor blir ofta aktuella i samband med olika projekt. Hos Kopiraittila finns tips, minneslistor och källkommentarmodeller som gör det lättare att lära sig upphovsrätt.

I projektet lär eleverna sig om upphovsrätter och tillämpningen av dem i sin egen produktion. Till exempel reflekterar eleverna över om de får använda någon bild eller musik i sitt eget arbete eller hur man uppger källor. Projektet kan också genomföras som ett internationellt eTwinning-projekt.

För att underlätta projektarbeten erbjuder Kopiraittila workshopsanvisningar, minneslistor, anvisningar och modeller för källhänvisningar samt information om hur man kan använda olika typer av material, såsom bilder eller musik i sitt eget arbete. Före eller under projektet kan man också lära sig om upphovsrätten med hjälp av Kopiraittilas spel och material.

Klassläraren och eTwinning-ambassadören Sari Auramo har sammanställt anvisningar på Kopiraittila för att starta eTwinning-projektet och två idéer för internationella projekt. Det ena fokuserar på naturen omkring oss och det andra på olika länders konst, musik och litteratur. Projekten lämpar sig för såväl lågstadiet och högstadiet som andra stadiet. De är utformade för att genomföras som internationella projekt, men de kan även genomföras tillsammans med en annan finländsk skola eller enbart i den egna klassen.

Anvisningar för projektet ”Naturen omkring oss” finns här.

Kulturprojektets anvisningar hittar du här.

Läs vår tidigare artikel där Auramo berättar hur hon blev entusiastisk över internationella eTwinning-projekt. Du hittar artikeln här (artikeln är på finska).

Gå till Kopiraittilas workshopsanvisningar.

Tillbaka