17.6.2021

Lärotips: Mångsidigt lärande med ett tecknat projekt

För många skolelever är tecknade serier bekanta i någon form, antingen tryckta eller digitala. Men hur är de gjorda? Med Kopiraittilas anvisningar och tips av författarna till tecknade serier kan eleverna skapa sina egna tecknade serier.

Att göra tecknade serier är ett behändigt sätt att lära sig att uttrycka sig i både bild och språk. Projektet är lämpligt att genomföra till exempel på modersmåls- och litteratur- eller bildkonstlektioner.

Det finns många sätt att skapa en tecknad serie, och därför kan projektet väl formas för att passa alla från lågstadieelever till andra stadiet. Till exempel 2–3 lektioners tid kan användas på projektet. Den tecknade serien kan skapas individuellt, men också i par eller grupper.

Innan man börjar arbetet kan man bekanta sig med tecknade serier i allmänhet som en uttrycksform. På Kopiraittila finns förutom täckande anvisningar videotips för att skapa tecknade serier från Jarkko Vehniäinen och Marja Lappalainen, som skapar den tecknade serien Kamala luonto. I en annan video sammanfattar de betydelsen av upphovsrätt för det kreativa arbetets skapare.

Att göra en tecknad serie kan kombineras med många undervisningsämnen. På bildkonstklasser kan till exempel ett projekt använda en viss teknik eller så kan berättelsernas ämne relateras till ett tema som behandlas av andra lektioner. Eller så kan man själv hitta på ämne och rollfigurer!

I samband med att man skapar något eget kan man gå igenom syftet med upphovsrätten och respekt för den med klassen. Du kan till exempel söka idéer till ditt eget arbete i serietidningar och -böcker, dock utan att kopiera andras innehåll.

I slutet av projektet kan eleverna till exempel publicera sina tecknade serier på nätet. Eller kunde man sammanställa en egen serietidning från alla verk i klassen? Eller hålla en utställning i skolkorridoren?

Tydliga anvisningar för att genomföra ett projekt med tecknade serier finns på Kopiraittila!

Kopiraittila har också många andra undervisningstips för alla utbildningsnivåer. Du hittar alla lärotips här.

Tillbaka