18.6.2021

Lärotips: Gör miniskådespel eller minifilmer

Den ena är en berömd youtubare, den andra en känd författare, och den tredje för sin del en ivrig fan. Med Kopiraittilas helt nya Skådespelmaskinen får eleverna leva sig in i världen för den kreativa branschens proffs.

Kopiraittilas Skådespelmaskinen erbjuder ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med upphovsrätten genom elevernas egen kreativitet och intressanta scenarier. Korta skådespel kan göras med till exempel årskurserna 5 och 6 och högstadieeleverna.

Skådespelmaskinen lottar ut arrangemanget och rollkaraktärerna till eleverna. Situationerna är relaterade till ämnen som är bekanta för skolelever, såsom sociala medier, TV-program och tecknade serier. Eleverna kan ännu komma överens om uppdelningen av rollfigurer om de vill.

Det finns åtta olika situationer för skådespelen, och varje skådespel kan genomföras i grupper på 3–5 personer. Istället för skådespel kan kortfilmer också göras om situationerna. Man kan reservera 2–3 timmar för att göra och framföra skådespelen.

I varje scenario som tillhandahålls av Skådespelmaskinen har upphovsrätten någon betydelse, och när de gör pjäsen får eleverna reflektera över hur upphovsrätt påverkar karaktärernas handlingar.

Syftet med projektet är att bland annat utveckla elevers färdigheter i informationsinhämtning och grupparbete, egen kreativ produktion, färdigheter i att uppträda och information om upphovsrätt. Eleverna kan identifiera sig med skaparna av kreativt arbete själva genom att skapa skådespel, men också genom att leva sig in i situationerna för rollfigurerna i skådespelen.

Efter skådespelen är det bra att diskutera deras ämnen under lärarens vägledning: vad upphovsrätt är, vad det betyder för skapare inom den kreativa branschen och hur man själv kan respektera upphovsrätten. I våra anvisningar finns perspektiv som passar varje skådespel till stöd för läraren.

Mer kompletta anvisningar hittar du här!

Andra lärotips för alla utbildningsnivåer finns här.

Tillbaka