17.6.2021

Lärotips: Designa ditt eget upphovsrättsspel

Kan man lära sig upphovsrätt genom att skapa något själv? Kan spel, informationshämtning och egenproduktion kombineras med undervisning i färdigheter om upphovsrätt? Att spela är ett roligt och effektivt sätt att lära sig något nytt.

I Kopiraittilas nya projektanvisning skapar man ett eget upphovsrättsspel. I projektet skapar eleverna sin egen spelplattform, anvisningar, regler och andra nödvändiga element, till exempel i par eller grupper. De kan fritt använda sin fantasi eller till exempel anpassa idéerna från sina egna favoritspel och göra en upphovsrättslig version av dem.

Det finns flera möjligheter: ett brädspel eller en frågesport skapas med mindre ansträngning, å andra sidan kan kodning av ett eget spel kombineras med lärande av IT-färdigheter. Projektet kan anpassas på olika sätt för att passa grundskolelever eller andra stadiet.

Syftet med spelet är att lyfta fram saker som klasskamraterna skulle ha nytta av att veta om upphovsrätt. På spelbrädet kan du till exempel komma framåt genom att svara på påståendena korrekt eller så får spelaren poäng för den kunskap hen påvisar. För vissa fastnar informationen lättare när det finns ett tävlingselement med. Den information om upphovsrätt som krävs för innehållet kan sökas bland annat på Kopiraittila.

När spelen är färdiga presenteras de för de övriga i klassen och eleverna får prova varandras spel – och lära sig mer om upphovsrätt.

Läs mer kompletta anvisningar här!

Övriga lärotips för alla utbildningsnivåer hittar du härifrån.

Vill ni dela ert spel eller bilder för att skapa spelet?

Kom ihåg att du behöver tillstånd av alla spelets skapare och deras vårdnadshavare för att kunna dela spelet eller bilder och videor av det på sociala medier. Kom också ihåg att ange alla spelskapares namn i samband med spelet, och kontrollera att du har tillstånd att använda och dela andras verk, t.ex. bilder och musik. Upphovsrätten hör till skaparen!

Använd hashtaggarna #tekijänoikeuspeli #kopiraittila när du delar spelen på sociala medier, och tagga @Kopiosto.

Tillbaka