18.6.2021

Lärotips: Boktrailers för att behandla det lästa innehållet på mångsidigt sätt

Är eleverna trötta på att behandla böcker med prov, diskussion och genom att skriva? Som lärotips denna gång erbjuder vi anvisningar för ett annorlunda arbetsformat, för boktrailers!

I boktrailerprojektet genomför eleverna en presentation av boken de har läst som kombinerar bild, ljud och text med sin egen eller skolans utrustning. Med lättanvända applikationer kan man skapa till och med överraskande kreativa helheter.

Boktrailers är lämpliga för att behandla det man läst för elever i lågstadiet, högstadiet såväl som andra stadiet. Med våra anvisningar kan man anpassa projektet på många sätt för att vara mer omfattande eller smalare och för att passa olika årskursnivåer. Det är till exempel möjligt att genomföra projektet över läroämnesgränserna.

Att skapa boktrailers utvecklar barns och ungas färdigheter på ett mångsidigt sätt. Projektet kombinerar bland annat läsförståelse, IKT-färdigheter och visuell och språklig produktion. Samtidigt lär man sig upphovsrätt när eleverna till exempel väljer citat och söker bildmaterial och musik till sina trailers.

En trailer är ett utmärkt sätt att inspirera andra till att läsa en intressant bok. Så det fungerar bra till exempel i samband med läsecirklar, där hela gruppen inte har läst samma verk. Till exempel kan 4–6 lektioner reserveras för själva projektarbetet, och innan har de har läst den bok de valt.

Lärandeformen kan tillämpas till exempel när man bekantar sig med nya typer av litteratur. Skulle trailers vara lämpliga för att behandla till exempel dikter eller facklitteratur?

Här finns täckande anvisningar!

Fler lärotips för alla utbildningsnivåer hittar du härifrån.

Tillbaka