20.5.2019

Kopiraittila skolans spel skall också spelas i Sverige

Kopiraittila Skolan har fått en systerskola i Sverige – Upphovsrättsskolan. Upphovsrättsskolan lanserades i mars 2019 och skolan har fått bra respons och lärare och studerande har varit mycket inspirerade av materialet.

Patent- och registreringsverket (PRV) i Sverige har producerat Upphovrättsskolan. PRV gjorde ett avtal med Kopiosto och implementerade finska Kopiraittila Skolan i Sverige. Kopiraittila Skolans innehåll blev översatt och anpassat efter svensk lagstiftning, förhållanden och skollicenser.

Upphovsrättsskolan finns här: https://upphovsrattsskolan.se/

Höja kunskapen om upphovsrätt

Senior jurist och projektledare Catharina Ehkdahl från Patent- och registreringsverket (PRV) är mycket nöjd med Upphovsrättskolan och feedback som har fåtts:

Vad fick er att genomföra Upphovsrättskolan i Sverige?

År 2017 fick PRV ett uppdrag från den svenska regeringen om att höja kunskapen om upphovsrätt hos allmänheten. När vi fick höra talas om den finska läroplattformen Kopiraittila Skola ville vi gärna både skapa och förvalta en svensk version riktad mot grundskolan och lärarstudenter. Webbplatsen erbjuder en fantastisk möjlighet att lära sig upphovsrätt i yngre ålder på ett roligt och lättsamt sätt.

Under våren 2018 tecknade PRV licensavtal med Kopiosto för Upphovsrättsskolan. I samarbete med svenska Skolverket och ett flertal svenska upphovsrättsorganisationer har vi sedan översatt och anpassat Upphovsrättsskolan efter svensk lagstiftning, förhållanden och skollicenser.

För vilka årskurser är Upphovsrättskolan inriktad?

PRV vi har valt att rikta Upphovsrättsskolan mot den svenska grundskolan, dvs. årskurs 1-9. Sedan finns även allt det material som lärarna behöver för att guida sina skolbarn igenom Upphovsrättsskolan och även det särskilda materialet för studenterna på lärarutbildningarna i Sverige med i Upphovsrättsskolan.

Hurudan mottagning fick Upphovsrättsskolan när ni pilottestade?

Under hösten 2018 bad vi två skolor i Storstockholmsområdet att testa en betaversion av Upphovsrättsskolan. PRV genomförde även en lärarkonferens i slutet av oktober med 100 bild- och musiklärare från skolor runt om i Sverige som fick chans att testa Upphovsrättsskolan. Vi fick mycket bra respons och också en hel del förslag på hur Upphovsrättsskolan skulle kunna förbättras. Det har vi nu ägnat vintern åt att lägga in i Upphovsrättsskolan.

När ska ni publicera webbplatsen? Hur kommer ni att marknadsföra webbplatsen?

Upphovsrättsskolan lanseras den 11 mars i Sverige. Lanseringen kommer att ske i samarbete med svenska Skolverket och de 100 lärare som var med på vår konferens, som nu har blivit våra ambassadörer för Upphovsrättsskolan. Under våren kommer PRV att presentera Upphovsrättsskolan på flera mässor och konferenser där barn, ungdomar, lärare och skolledare deltar.

Hur ser lärare och ungdomar på upphovsrätt i Sverige?

Det är PRV:s uppfattning att kunskapen om upphovsrätt är ganska stor bland lärare och elever på skolorna i Sverige. Vi har genom undersökningar även sett att kunskapen generellt är låg bland yngre om vad som är tillåtet och inte när det gäller användning av upphovsrättsligt skyddat material, särskilt i digitala miljöer. PRV:s förhoppning är att Upphovsrättsskolan ska bidra till en ökad förståelse för upphovsrätten. Men också att elever och lärare ska bli medvetna om att de själva kan få skydd av upphovsrätten för det som de skapar.

Lärare och studerande har varit mycket inspirerade av Upphovsrättsskolan

Vi frågade grundskollärare Erik Helmersson från Linköping och musiklärare Ingrid Linder från Karlstads, som är ambassadörer för Upphovsrättsskolan, vad de tyckte om Upphovsrättsskolan.

Hur fungerar Upphovsrättsskolan i undervisningen?

Erik: Jag tycker det är ett bra verktyg för att låta eleverna testa sig själva om upphovsrätt. Jag har provat olika upplägg i mina olika klasser. Där vi pratat och arbetat med andra verktyg först har eleverna haft en större förståelse när de fått tillgång till Upphovsrättsskolan. I klassen som bara släpptes fria in i Upphovsrättsskolan bara klickade de runt utan att tänka. Rimligtvis blev inlärningen inte särskilt god – men de hade ändå roligt.

Hurudan respons fick Upphovsrättsskolan när ni testade den?

Ingrid: Barnen var intresserade, nyfikna och hade i allafall en aning om vad upphovsrätt var. De tyckte att det var roligt och ville gärna ha adressen så att de kunde fortsätta hemma.

Vilken del av upphovsrättsskolan tycker du är bäst?

Erik: Jag tycker ”memoryspelen” i klassrummen passar bäst för mina elever. Oavsett förkunskaper eller elevernas nivå kan alla klara de spelen. I lärarrummet tycker jag att dokumentsamlingen är bäst.

Har du gjort lärarens tester i Upphovsrättsskolan? Vad tyckte du? Var upphovsrätten bekant för dig från förut? 

Ingrid: Jag har varit inne och skaffat nycklar på lärarnas sida. Lärorikt och lite svårt men man lär sig. Lyckades få mina nycklar och klarade sluttestet. Jag kan en del om upphovsrätt men mycket mer nu. Känner bara att fler på skolan måste veta och kunna. Har uppmanat mina kollegor att göra det med sina elever och själva.

Vet du om det finns något liknande material för att lära sig eller undervisa om upphovsrätt i Sverige?

Erik: Nej, jag har tidigare bara pratat om upphovsrätt utifrån kända fall såsom Pirate Bay eller plagiat i Eurovision. Jag har aldrig tidigare diskuterat elevernas egna rätt som upphovspersoner.

Ingrid: Jag känner inte till något annat program för undervisning. Jag hoppas att vi på skolan kommer att använda detta mer för att sprida kunskap för allas skull!

Tillbaka