15.8.2016

Kopiraittila skola – inspirerande undervisningsmaterial om upphovsrätten i spelform på nätet

Kopiraittila_logo_SVE_small

Vad är upphovsrätter och hur syns de i skolvärlden och ungdomarnas vardag? Hur kan materialet på nätet utnyttjas i projektarbeten? Svaret på dessa och många andra frågor om upphovsrätten som lärare och studerande undrar om hittar man i Kopiostos nya undervisningsmaterial på Kopiraittila skola som finns gratis på nätet (http://kopiraittila.fi/sv/).

Kopiraittila skola erbjuder undervisningsmaterial på nätet som passar för olika årskurser i grundskolan och motsvarar målen för nya läroplaner. Det finns särskilt inriktat material för respektive årskurser. Material för utbildning på andra stadiet samt för lärar- och kompletteringsutbildning ges ut i början av nästa år.

I Kopiraittila skola lär man sig om att respektera upphovsrätten, om att använda verk, om att göra källförteckningar och om mycket annat enligt målen med den nya läroplanen. ”Viktigheten i att känna igen upphovsrätten och att göra källförteckningar framhävs allt mer i den nya läroplanen när det blir mer vanligt att använda informations- och kommunikationsteknik och söka information på internet. Att känna igen upphovsrätten är en medborgarfärdighet som man lätt kan öva med Kopiraittilas nya undervisningsmaterial”, betonar klasslärare Henna Ylihärsilä, modersmålslärare Arja Kangasharju och specialbibliotekarie Marjukka Peltonen som har varit med i arbetsgruppen för Kopiraittila.

I Kopiraittila skola lär man sig om upphovsrätten genom roliga uppgifter och tester i spelform. Läraren hittar i lärarrummet eget material som stöd i undervisningen. Materialet fungerar som undervisningshelheter på 1–2 timmar eller som mindre enheter under läsåret, t.ex. för att repetera hur man gör en källhänvisning och använder bilder innan man börjar med ett projektarbete. ”Vårt mål är att som stöd för inlärning och undervisning erbjuda lärare och studerande inspirerande material som är lätt att använda. Materialet testades i våras i cirka 40 skolklasser och responsen var enbart positiv”, berättar licensieringschef Kirsi Salmela som har varit ansvarig för projektet i Kopiosto.

Undervisningsmaterialet är producerat av upphovsrättsorganisationen Kopiosto rf i samarbete med Utbildningsstyrelsen, undervisnings- och kulturministeriet och Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ. Innehållet i Kopiraittila skola har gjorts av experter inom utbildningsbranschen och upphovsrätten. Materialet har illustrerats av illustratör Tarja Petrell och undervisningsmiljön har gjorts av digitalbyrå JCO Digital Oy. ”I planeringen av ett spel för inlärning måste man ta i beaktande att skolelever i olika åldrar har olika digitala kunskaper och bygga en visuell värld som tilltalar barn och unga. Det var mycket trevligt att arbeta med en klient som vågar vara en föregångare”, säger kreativ chef Monica Javanainen från JCO Digital.

Man kan bekanta sig med Kopiraittila skola på webbplatsen http://kopiraittila.fi/sv/. ”Vi hoppas att det visuella materialet i spelform inspirerar elever och lärare till kreativt arbete och att samtidigt respektera upphovsrätten. Det är lätt att återvända sig till Kopiraittila skola för att kontrollera de rätta upphovsrättspraxis”, säger Kirsi Salmela.

Bekanta dig med Kopiraittila: http://kopiraittila.fi/sv/.

Mer information om projektet och materialet
Licensieringschef Kirsi Salmela, Kopiosto rf, tfn 050 3794 533, kirsi.salmela[at]kopiosto.fi

 

Tillbaka