6.4.2020

Kopiraittila lär ut upphovsrätt genom ett rymningsspel

En underlig tidskapsel har uppenbarat sig i klassrummen för årskurs 8–9 och andra stadiet. Idén med det nya spelet är att lösa tidskapselns kod och rädda de kreativa branscherna och upphovsmännens rättigheter. 

Bild: Kirsi Salmela

Vad skulle hända om upphovsrätterna inte fanns? Ingen skulle respektera arbetet som de kreativa branscherna gör. I rymningsspelet I upphovsrättens spår är avsikten att öppna tidskapseln som ligger i Kopiraittila genom att lösa utmaningar som har att göra med frågor om upphovsrättigheterna. Som är typiskt för rymningsspel kan du om du vill ha en tidsgräns för att lösa uppgiften, som lärande tävlar mot.

Förbered rymningsspelet I upphovsrättens spår i din klass och skicka ut dina elever att hitta koden till tidskapseln i små grupper av hemliga agenter. Efter att alla agentgrupper löst koden till tidskapseln, diskutera tillsammans med hela klassen om upphovsrättigheternas och kulturens betydelse för den kreativa branschens arbetare och för de lärande själva.

Utöver att lära om upphovsrättigheterna stärker och utvecklar spelet också färdigheterna i grupparbete och växelverkan. Det handleder också lärande i att leta efter information samt att mångsidigt använda och tillämpa olika informationskällor och olika söktjänster.

Spelet kräver inga stora arrangemang. Lärande behöver en enhet som de kan komma online med och uppgiftslappar som ska skrivas ut och ställas på plats på förhand. Genom att använda rekvisita och en tidsgräns kan spelet göras mer utmanande och spännande. Man kan också om man så vill bygga spelet i ett stängt rum. Det lönar sig att reservera ungefär en timme för att lösa koden och till samtalet.

Alla uppgifter som ska skrivas ut och instruktioner till läraren finns i Kopiraittila.

Tillbaka