17.4.2020

Kopieringslicensen gör det lättare att arrangera distansundervisning

Kopieringslicensen som Utbildningsstyrelsen anskaffat gör det lättare att arrangera distansundervisning då den tillåter mångsidig kopiering och delning av material åt eleven på läroplattformar. Med kopieringslicensen har läraren samma möjligheter att kopiera och dela material i distansundervisning som i närundervisning.

Man kan också spela in en lektion eller vidareförmedla lektionen i direktsändning till sin egen undervisningsgrupp på en sluten inlärningsplattform. På inspelningen får man också med kopieringslicensen lagra den del av boken, läromaterialet eller webbplatssidan som man visar eller använder under lektionen. Man kan därmed även i distansundervisning dela lässtunder under lektioner eller läsa högt ur lärarguiden via video för eleverna. Att få använda material under en lektion som spelas in eller streamas förutsätter att materialet är lagligt anskaffat för användning av läraren och alla eleverna, till exempel att läroanstalten har skaffat licenserna för elektroniska läromedel, och att inspelningen eller streamen enbart delas med den egna undervisningsgruppen på en sluten plattform.

Även vid distansundervisning bör vi respektera upphovsrättigheterna.

PDF

Mer information om kopieringslicensen och upphovsrättigheterna

www.kopiosto.fi/kopiering-av-publikationer-och-verk/

www.kopiraittila.fi/laroanstaltslicenser/

Tillbaka