17.6.2021

Fråga en expert: Kan jag kopiera enskilda uppgifter från en lärobok till i mitt eget läromedel i en sluten inlärningsplattform?

Vi frågade Johanna Haapiainen-Makkonen, juridisk expert på Finlands förlagsförening, om uppgifter i läroböcker får kopieras till en sluten inlärningsplattform eller till sitt eget läromedel? Och hur är det om jag ändrar uppgifterna lite och inte kopierar dem ord för ord?

I allmänhet är uppgifterna i läroböcker en del av en helhet som har upphovsrättsskydd. En lärobok är en helhet där uppgiftsval och material som ingår kräver mycket arbete och val av författaren.

”En lärobok sammanställs inte mekaniskt: pedagogiska och kreativa val krävs av författaren så helheten blir exakt sin egen”, säger Haapiainen-Makkonen. ”Utgångspunkten är att kopiering av ett verk eller en del av ett verk i allmänhet kräver tillstånd från författaren eller annan rättighetsinnehavare.”

Ett utdrag ur en textbok kan kopieras med Kopiostos kopieringslicens, men Kopiostos kopieringslicenser gäller inte arbets- och övningsböcker. Utgångsläget är att eleverna ska få uppgiftsböcker för eget bruk. För att kopiera och dela arbets- och övningsböcker med eleverna på en elektronisk inlärningsplattform krävs alltid tillstånd av förläggaren.

”Naturligtvis kan man hämta inspiration från uppgifterna, eftersom upphovsrätten inte skyddar information och idéer”, föreslår Haapiainen-Makkonen. ”Detta betyder dock inte att en uppgift gjord av någon annan kunde göras till sin egen genom att ändra den. Ändringar av uppgifter som överskrider verkshöjden kräver författarens tillstånd.”

”Det är också bra att komma ihåg att ändringsrätten för Kopiostos kopieringslicens inte gäller utgivna läromedel. I frågor som rör tillstånd för användning av utgivna läromedel kan man kontakta förläggaren”, påminner Johanna Haapiainen-Makkonen.

I artikelserien Fråga en expert, svarar experter på upphovsrättsfrågor som lärare funderar på

Har du en fråga om upphovsrätterna som du skulle vilja ha ett expertsvar på? Du kan skicka dina frågor per e-post till viestinta (at) kopiosto.fi. Skriv ”Fråga en expert” som rubrik.

Tillbaka