17.6.2021

Fråga en expert: får uppgifterna i arbetsboken projiceras på en vägg med en dokumentkamera?

En språkläraren ställde frågan om kommunen eller utbildningsanordnaren inte skaffar läroböcker till eleverna, får läraren projicera uppgifterna från sin egen arbets- eller lärobok på väggen och sedan skulle eleverna göra uppgiften i häftet. Vi frågade Kirsi Salmela, Kopiostos licensansvariga, om detta är tillåtet.

Läroböcker, även arbets- och övningsböcker, är upphovsrättsskyddade verk. För att kopiera dem behövs tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Med Kopiostos kopieringslicens kan man kopiera bilder, artiklar och utdrag från böcker och tidskrifter samt webbplatser. ”En lärare kan till exempel kopiera ett utdrag ur en lärobok med Kopiostos kopieringslicens, men den gäller inte arbets- och övningsböcker. Utgångsläget är att eleverna ska få uppgiftsböcker för eget bruk”, säger Salmela.

Upphovsrättslagen tillåter att konstverk visas för en publik på plats. ”I undervisningen kan du till exempel visa bilder ur böcker”, fortsätter Salmela. “Om du vill kopiera eller klistra in bilder eller utdrag ur en bok till ditt eget material eller till exempel överföra sidor från böcker på distans, krävs upphovsrättsinnehavarens tillstånd. För detta ändamål ger Kopiostos kopieringslicens som erhållits av läroanstalterna tillstånd från rättsinnehavarna i enlighet med licensvillkoren.”

Läraren kan därmed använda dokumentkameran för att projicera sidor från arbetsboken på väggen i klassrummet om hen inte kopierar boken sidor eller sparar dem. Förutom kostnadsbesparingar skulle det dock vara bra för utbildningsanordnaren att tänka på vad som är den pedagogiskt bästa lösningen för eleverna – att kopiera uppgifter till sitt häfte eller göra dem i en egen arbetsbok.

I artikelserien Fråga en expert, svarar experter på upphovsrättsfrågor som lärare funderar på

Har du en fråga om upphovsrätterna som du skulle vilja ha ett expertsvar på? Du kan skicka dina frågor per e-post till viestinta (at) kopiosto.fi. Skriv ”Fråga en expert” som rubrik.

Tillbaka